KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 4

NAZAL FRAKTÜR TANISINDA LATERAL NAZAL GRAFİ DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI; RETROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA

Dr. Şahin ÖĞREDEN, Dr. Hasan Deniz TANSUKER, Dr. Abdurrahman Buğra CENGİZ, Dr. Salih GEÇER
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye Amaç: Bu çalışmada nazal kemik fraktürü tanısında direkt lateral nazal grafi duyarlılığını araştırmayı amaçladık.

Mataryel metod: Maksillofasiyal travma nedeniyle kliniğimize konsulte edilen 87 hasta çalışmaya alındı. Hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bimanuel nazal palpasyon yapılan hastaların muayene bulgularıyla direkt lateral nazal grafi sonuçları fraktür var ya da yok şeklinde değerlendirilerek sonuçlar karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 16 hastada (%18,3) fizik muayenede fraktür saptanmıştır. 71 hastada ise nazal fraktür saptanmamıştır. Bu hastaların 51'inde (%58,6) grafide ve muayenede kırığa rastlanmamıştır. Spesifite (özgüllük) %71,8 saptanmıştır. 20 hastada nazal grafide kırık hattından şüphelenilmiştir. Yalancı pozitiflik oranı %28,2 bulunmuştur. 12 hastada (%13,7) grafide fraktür hattı görülmediği halde fizik muayenede kırık saptanmıştır. Yalancı negatiflik oranımız ise %75 bulunmuştur. 4 nazal fraktürlü hastada fizik muayene ve nazal grafi ile kırık doğrulanmıştır.

Sonuç: Nazal kemik fraktürünün tanısında fizik muayene hala altın standart olmasına rağmen tanının kesinleştirilmesinde bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi gibi ileri görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Lateral nazal grafi tanıyı doğrulamada yetersiz kalmaktadır. Anahtar Kelimeler : Nazal kemik fraktürü, lateral nazal grafi, nazal manüplasyon