KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 4

UYARILMIŞ İŞİTSEL BEYİN SAPI YANITLARINDA (ABR) CHIRP UYARANIN ARTAN KLİNİK ÖNEMİ

Odyolog. Seval CEYLAN1, Dr. Atilla GÜMÜŞGÜN2, Dr. Yusuf Çağdaş KUMBUL2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Odyoloji Birimi, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İzmir, Türkiye
Click uyaranlar, Uyarılmış İşitsel Beyin Sapı Yanıtları (ABR) değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Click uyaranın Koklear Dalga Gecikmesi olarak bilinen dezavantajı vardır. Bunu ortadan kaldırmak için chirp uyaran geliştirilmiştir. Chirp uyaranın çeşitli tipleri mevcuttur (CE-Chirp, Narrow Band (NB) -CE Chirp, Level Spesifik (LS) CE- Chirp, Level Spesifik (LS) Narrow Band CE-Chirp). Literatür incelendiğinde Chirp uyaran çeşitlerinin ABR'de büyük dalga amplitüdleri sağlayarak test süresini kısalttığı ve davranışsal eşiklere daha yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu özelliği sayesinde özellikle yenidoğan işitme taramalarında olmak üzere diğer elektrofizyolojik odyoloji uygulamalarında da klinik kullanımının yaygınlaşabileceği gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler : ABR, Click Uyaran, Chirp Uyaran