KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 1

SOĞUK-BIÇAK DİSSEKSİYON SONRASI BİPOLAR KANAMA KONTROLLÜ VE İĞNE-UÇLU MONOPOLAR KOTERLE TONSİLLEKTOMİ: CERRAHİ TEKNİKLERİN RANDOMİZE, KONTROLLÜ, TEK-KÖRLÜ VE PROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI

Berke ÖZÜCER1, MD; Mehmet Emre DİNÇ2, MD
1Başkent Üniversitesi, İstanbul Hastanesi, KBB Bölümü, İstanbul, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Bölümü, İstanbul, Turkey
Amaç ve Dizayn: Tonsillektomi tekniklerinin ameliyat süresi, postoperatif ağrı, tonsil yatağındaki iyileşme ve postoperatif kanama oranları açısından karşılaştırılması. İğne-uçlu monopolar koter (MNE) ve soğuk-bıçak disseksiyon (CKB) sonrası bipolarla kanama kontrolü yapılan tonsillektom tekniği karşılaştırıldı. Çalışma randomize, prospektif, tek-körlü ve sağ-sol karşılaştırmalı olarak dizayn edildi.

Metodoloji: 13 yaş ve üzeri 22 hastada toplam 44 tonsilektomi yapıld. Hastanın bir tarafı iğne-uçlu monopolar koterle, diğer tarafı soğuk bıçak disseksiyon sonrası bipolarla ameliyat edildi. Ameliyat süreleri disseksiyon süresi ve kanama kontrol süresi olarak ayrı ayrı her bir taraf için not edildi; disseksiyon süresi ve kanama kontrol süresi toplanarak her bir taraf için toplam ameliyat süresi hesaplandı. Postoperatif ağrı hastanın raporladığı vizüel analog skalası (VAS) ile değerlendirildi. Tonsil yatağının iyileşmesi tek-körlü olarak skorlandı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 26.5±11.6 idi. Tonsil disseksiyon süresi CKB tarafı için daha kısaydı, ancak MNE tarafında hemostaz süresi daha kısaydı. Total süreler karşılaştırıldığında total ameliyat süresi MNE tarafı için anlamlı derece kısaydı. Postoperatif ağrı VAS skorları MNE ile ameliyat edilen tarafta istikrarlı olarak daha düşüktü. Tonsil yatağı iyileşme skorları postoperatif 1. ve 5. günde daha iyiydi. Her iki teknik arasındaki postoperatif kanama oranları (%4.5, 1/22) aynıydı.

Sonuç: Tonsillektomi teknikleri arasında MNE hesaplı ve makul bir alternatiftir. MNE kullanımı cerrahi süreyi uzatmamaktadır. Postoperatif ağrı nispeten kabul edilebilir seviyededir. Monopolar koter ile tonsillektomi yapan cerrahlar için ağrı seviyeleri daha düşük olan hesaplı bir cerrahi çözüm sunmaktadır. Anahtar Kelimeler : Tonsillektomi, soğuk bıçak tonsillektomi, sıcak tonsillektomi, elektrokoter, bipolar, iğne uçlu monopolar koter, vizüel analog skalar, postoperatif ağrı, ameliyat süresi