KBB-Forum 2003 , Cilt 2, Sayı 4

EĞRİ BURUNLARDA DORSAL SEPTAL DEVİASYONLARIN SPREADER GREFT İLE DÜZELTİLMESİ

Dr. Seyra ERBEK1, Dr. Selim Sermed ERBEK2
1Safranbolu Devlet Hastanesi, K.B.B. Kl., Karabük, Türkiye
2S.S.K. Hastanesi, K.B.B. Kl., Karabük, Türkiye
Eğri burunlarda, güçlü ve ortada bir septumun sağlanması bir çok olguda başarının anahtarıdır. Bu nedenle dorsal septum deviasyonlarının düzeltilmesi önem kazanmaktadır. Bu patolojilerde çeşitli onarım teknikleri tanımlanmaktadır. Bu çalışmada “spreader” greft ile dorsal septum deviasyonu düzeltilen ve en az 6 aylık takibi yapılan 12 eğri burunlu olgu incelendi. Greft materyali olarak 10 olguda otolog septum kıkırdağı, 2 olguda guj ile alınan otolog kaburga kıkırdağı kullanıldı. Greftler internal valvi de destekleyecek şekilde septumun konveks tarafına yerleştirildi. Olgularda rahat nefes alma sağlanırken, aynı zamanda ortada ve güçlü bir dorsal hat sağlandı. Eğri burunlarda orta hatta ve düzgün septumun sağlanması bir çok olguda doğru tanı ve açık teknik ile kıkırdak greft kullanımını gerektirmektedir. Bu şekilde yeterli internal valv açıklığı da sağlanmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, eğri burunlarda patolojiler çeşitlilik göstermekte olup, kombine teknikler sıklıkla gerekmektedir. En iyi ellerde bile nüks ve revizyon oranları sıktır. Anahtar Kelimeler : Eğri burun, açık teknik rinoplasti, dorsal septal deviasyon, septoplasti, spreader greft