KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 2

İSTANBUL KADIKÖY İLÇESİNDE ALLERJİK RİNIT SEMPTOMLARI OLAN HASTALARDA CİLT PRİCK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ethem ŞAHİN1, MD; Denizhan DIZDAR2, MD; Mehmet Emre DİNÇ3, MD
1İstanbul Bayındır Hastanesi, KBB, İstanbul, Turkey
2İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, İstanbul, Turkey
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Turkey
Allerjik hastalıklar, genetik ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimin bir sonucudur. Çevresel faktörler arasında beslenme, ev içi ve dışı solunum alerjenleri, sigara dumanı, enfeksiyonlar ve hava kirliliği sayılabilir. Allerjik rinit (AR), genetik yatkınlıkla etkileşen çevresel faktörlerin neden olduğu, kronik hava yolu inflamasyonuna bağlı geri dönüşlü tıkanıklıkla karakterize bir hastalıktır. Bu çalışmada, İstanbul'un Kadıköy İlçesinde yapılmış olan cilt prick testlerine dayalı olarak, yaygın alerjenlere karşı allerjik duyarlılığın yaygınlığını değerlendirmiştir. Ana hedef, yönetim stratejilerini iyileştirmek için İstanbul'da AR olan hastalarda farklı allerjenlere karşı cilt pozitifliğinin prevalansını belirlemekti. Bu retrospektif çalışmada, klinik olarak AR tanısı alan ve Bayındır İçerenköy Kliniğinde Haziran 2010 ile Haziran 2016 tarihleri arasında görülen 1,200 hasta dahil edildi. İstanbul ve banliyölerinde klinik olarak belirgin AR varlığı olan hastalarda retrospektif olarak epidermal prick testi sonuçlarını değerlendirdik. Deneklerin % 66'sında en az bir alerjik reaksiyon vardı. Bu sonuç, bu bölgede alerji önleme stratejileri belirlemek açısından anlamlı ve önemlidir. Anahtar Kelimeler : Allerji, cilt testi, allerjik rinit