KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 1

ALLANTOİNİN NAZAL MUKOZADA YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Mehmet Emre SİVRİCE1, Dr. Hasan YASAN2, Dr. Nermin KARAHAN3, Dr. İsmail COBAN4, Dr. Abdurrahman YETİS5
1Tavsanlı Docent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi, KBB, Kutahya/ Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi, KBB, Isparta/ Türkiye
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Patoloji, Isparta/ Türkiye
4Atatürk Devlet Hastanesi, KBB, Antalya/ Türkiye
5Hitit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB, Çorum/ Türkiye
Amaç: Allantoinin nazal mukozada yara iyileşmesi üzerine olan etkilerini incelemek ve böylece nazal yıkama solüsyonları ve nazal tampon materyalleri için kullanılabilecek yeni bir solüsyon elde etmek.

Gereç ve yöntem: Çalışmamızda ağırlıkları 240-350 gram arasında değişen 36 adet beyaz Spraque Dawley yetişkin erkek rat kullanıldı. Sağ nazal kavitelerine girilerek interdental fırça yardımı ile (brushing technique) septum, konka ve lateral nazal duvarlarında mukozal hasar oluşturuldu. Hayvanlar birinci hafta ve üçüncü hafta olmak üzere iki gruba ve bu iki grup da kontrol, distile su ve allantoin olmak üzere üç alt gruba ayrıldı.

Bulgular: Histopatolojik skorlama sonuçlarına göre birinci hafta grubunda ödem ve konjesyon parametreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.05 ve p=0.005). Üçüncü hafta grubunda ise ödem, konjesyon ve fibrozis parametreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.05, p=0.027 ve p=0,022).

Sonuçlar: Sonuçlarımız allantoinin yara iyileşmesinin erken aşamalarında ödem ve konjesyonu azaltarak, ileri aşamalarında ise fibrozisi önleyerek etki ettiğini göstermektedir. Allantoinin hem nazal yıkama solüsyonlarında hem de nazal tampon materyallerinde kullanılabilecek iyi bir ajan olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : Allantoin, nazal mukoza, yara iyileşmesi