KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 2

NEDENİ BİLİNMEYEN PALATAL PERFORASYONLARIN YÖNETİMİ

Dr. Mustafa ŞAHİN1, Dr. Raşit MİDİLLİ2
1Adnan Menderes Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Aydın, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, İzmir, Türkiye
Seyrek görülen bir klinik antite olan palatal perforasyon, konjenital ya da edinsel pekçok lokal ya da sistemik durum sonucunda ortaya çıkabilir. Etiyolojisindeki başlıca edinsel nedenlerin travma, iyatrojenik, sistemik granülomatöz hastalıklar ve infeksiyonların olduğu bu durumun spontan gerçekleşmesi ise oldukça nadirdir. Bu derlemenin amacı nedeni bulunamayan palatal perforasyonların olası oluşum mekanizmaları ile ilişkili mevcut bilgileri aktarmaktır. Anahtar Kelimeler : Palatal perforasyon, idiyopatik