KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 1

OPERASYONLARIN KORKULAN ANOMALİSİ: ABERRAN YERLEŞİMLİ İNTERNAL KAROTİD ARTER

Dr. Ercan KAYA, Dr. Onur KIRAT, Dr. Mehmet Özgür PINARBAŞLI, Dr. Melek Kezban GÜRBÜZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak, KBB, Eskişehir, Türkiye Aberran yerleşimli internal karotid arter (ICA), orofarinks posteriorunda görülen kitlelerin nadir bir sebebidir. Orofarinkse yönelik cerrahi girişimlerde, orotrakeal entübasyon sırasında ve boyun travmalarında ciddi arter yaralanmalarına neden olabilmektedir. Birinci olgumuz olan 76 yaşındaki kadın hasta işitme kaybı şikâyetiyle tarafımıza başvurdu. Orofarinks muayenesinde pulsasyon veren kitleyle karşılaşıldı. Kontrastlı boyun bilgisayarlı tomografisinde (BT)'de sol ICA'in orofarinkse yakın seyrettiği görüldü. İkinci olgumuz olan 61 yaşındaki erkek hasta boğazda takılma şikâyetiyle kliniğimize başvurdu. Orofarinks muayenesinde ve boyun BT'de bilateral yerleşimli aberran ICA ile karşılaşıldı. Hastalara gerekli uyarılarda bulunularak takibe alındı. Orofarinks muayenelerinde pulsasyon veren kitleyle karşılaşıldığında aberran yerleşimli ICA her zaman akılda bulundurulmalıdır. Anahtar Kelimeler : İnternal Karotid Arter, Anomali, Aberran