KBB-Forum 2010 , Cilt 9, Sayı 2

VENTİLASYON TÜPÜ KOMPLİKASYONLARI

Dr. Hüseyin YAMAN1, Dr. Mehmet Akif DÜNDAR2, Dr. Süleyman YILMAZ1,Dr. Ender GÜÇLÜ1
1Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, KBB, Düzce, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, KBB, Konya, Türkiye
Ventilasyon tüpü tatbiki çocuklarda en sık yapılan cerrahilerden biridir ve genellikle genel anestezi gerekir. Ventilasyon tüpü tatbikine bağlı komplikasyonlar sık görülür. Başlıca komplikasyonlar, otore, granülasyon dokusu, tüpün tıkanması, tüpün orta kulağa düşmesi, timpanik membran perforasyonu, miringoskleroz, atrofi, retraksiyon ve kolesteatomdur. Miringoskleroz, atrofi ve otore en sık görülen komplikasyonlardır. Genellikle bu komplikasyonlar önemli bir probleme yol açmaz. En ciddi komplikasyon kolesteatomdur ve nadir görülür. Anahtar Kelimeler : Ventilasyon tüpü, otore, komplikasyon, kolesteatom