KBB-Forum 2010 , Cilt 9, Sayı 2

ALERJİK RİNİTLİ OLGULARIMIZDA SEMPTOMLAR VE CİLT TESTİ İLE SAPTANAN ALERJENLERİN DAĞILIMI

Dr. Erol KELES, Dr. Turgut KARLIDAĞ, Dr. Hayrettin Cengiz ALPAY, Dr. Abdulvahap AKYİĞİT, Dr. İrfan KAYGUSUZ, Dr. Şinasi YALÇIN
Fırat üniversitesi, KBB, Elazığ, Türkiye Amaç: Bölgemizde alerjik rinitli olgularda, semptomlar ve cilt testi ile saptanan alerjenlerin dağılımı ve sorumlu alerjenin sıklığı ortaya konularak, bölgemizin özel alerjen haritasının oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kulak Burun Boğaz Kliniği içerisinde hizmet veren Rinoloji Polikliniğine Ekim 2006 ile Ağustos 2009 tarihleri arasında alerjik rinit ön tanısı ile müracaat eden ve cilt testi yapılan 1152 olguya ait test sonuçları, semptomlar ile birlikte değerlendirildi.

Bulgular: Cilt testi uygulanan 1152 olgunun 504' ünde (%43.7) en az bir alerjene karşı pozitif yanıt tespit edildi. Cilt testi pozitif saptanan olguların 192' si (%38.0) erkek, 312' si (% 61.9) kadın, yaş dağılımı 3-64 arası ve yaş ortalaması 30.2 ± 13.07 yıl idi. Cilt testi pozitif bulunan olgulardan 313' ünde (%62.1) mevsimsel alerjik rinit, 191' inde (%37.9) yıl boyu süren alerjik rinit tespit edildi. En sık alerjenler sırasıyla otlar- tahıllar (%60.5), Akdeniz otları (%43.6), Dermatophagoides farinea (%31.5) idi. Cilt testi pozitif olan olgularda tespit edilen semptom sıklığı sırasıyla burun akıntısı (% 46.3), hapşırık (%45.8), burun tıkanıklığı (%41.6) idi.

Sonuç: Bölgemizde alerjik rinit ön tanısı ile cilt testi yapılan ve cilt testi pozitif olarak değerlendirilen olgularımızda en sık saptanan alerjen otlar-tahıllar olarak belirlendi. Bu çalışmanın sonuçlarının, bölgemiz alerjik rinitli hastalarda özel alerji haritasının oluşturulmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Anahtar Kelimeler : Rinit, Alerjik, Deri Testleri, Tanı