KBB-Forum 2003 , Cilt 2, Sayı 1

SUPRAKRİKOİD PARSİYAL LARENJEKTOMİ SONRASI PEKSİ RÜPTÜRÜ: BİR VAKA SUNUMU

Ümit TUNCEL, MD; Erdinç AYGENÇ, MD; Yavuz Fuat YILMAZ, MD; Adnan ÜNAL, MD
Ankara Numune Hospital, Department of ENT, Ankara, Turkey Suprakrikoid parsiyel larenjektomi sonrası postoperatif komplikasyon oranı diğer parsiyel larenjektomi tekniklerine oranla önemli derecede düşüktür. Suprakrikoid parsiyel larenjektomi sonrası peksi rüptürü oldukça nadir olup literatürde üç vaka bulunmaktadır. Makalemizde kemikleşmemiş krikoid kartilaj nedeniyle peksi rüptürü olan 57 yaşında bir erkek hastamızı sunuyoruz. Bu vakada anterior krikoid arkın rezeksiyonuyla beraber peksi rüptürü tamir edildi. Hasta revizyon cerrahisinden 35 gün sonra dekanüle edildi.Postoperatif 7. günde ise nazogastrik tüp çıkartıldı. Suprakrikoid parsiyel larenjektomi sonrasında peksi rüptürünü önlemek için krikoid kartilajın kemikleşmemiş olabileceği akılda tutulmalı ve trakeotomi 4.-5. trakeal halkalar arasından açılmalıdır. Bu önemli ayrıntıların göz önüne alınmaması total larenjektomiyi kaçınılmaz hale getirir. Anahtar Kelimeler : Suprakrikoid parsiyel larenjektomi, komplikasyon, pexy rüptürü