KBB-Forum 2008 , Cilt 7, Sayı 1

TEDAVİYE DİRENÇLİ İZOLE DIŞ KULAK YOLU KAŞINTISI

Dr. Baran ACAR, Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ, Dr. Hayriye KARABULUT, Dr. Selahattin GENÇ, Dr. Rıza Murat KARAŞEN
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara, Türkiye İzole kronik dış kulak yolu kaşıntısı KBB polikliniğine başvuran hastalar içinde sık karşılaşılan bir şikayettir. Bu hastalar her ne kadar göz ardı edilsede KBB polkliniğinin tedavi edilmesi ve ikna edilmesi en zor hasta grubudur. Bu semptom özellikle bayan hasta grubunda daha fazladır. Dirençli kulak kaşıntılarında sıklıkla hiçbir patolojik bulgu elde edilemez. Bir çok KBB hekimi bu hastalara değişik tedaviler uygular. Bu tedaviler bazı hastalarda etkili olmasına rağmen bazı hastalarda etkisizdirler.Şikayetin geçmemesi, tekrarlayan şekilde hekime başvuru, başarısızlığa uğramış tedavi girişimleri hem KBB hekimi hemde hasta için oldukça can sıkıcı bir durumdur.Bununla birlikte literatürde bu hasta grubu ile yapılmış çok az çalışma vardır.Biz bu derlemede patoloji, muhtemel etyolojiler, kullanılan tedaviler,alternatif tedavi yöntemlerini inceledik. Anahtar Kelimeler : Dış kulak yolu kanalı, tedaviye dirençli, kaşıntı