KBB-Forum 2008 , Cilt 7, Sayı 1

SFENOKOANAL POLİP

Dr. Turgut KARLIDAĞ, Dr. Hayrettin Cengiz ALPAY, Dr. İrfan KAYGUSUZ, Dr. Özgür IŞIK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye Sfenoid sinüsten kaynaklanan izole polipler nadir görülürler ve sıklıkla sfenoid sinüs kavitesinden köken alarak ostium yolu ile koanaya doğru uzanım gösterirler. Sfenokoanal poliplerin prezentasyonu antrokoanal poliplerle benzerdir. Ayırıcı tanıda endoskopik muayene ve bilgisayarlı tomografi oldukça yararlıdır. Endoskopik cerrahi ile sfeneokoanal polipin kaynaklandığı bölgenin mukozası ile birlikte çıkarılması, oldukça güvenli ve tekrarlama riski düşük cerrahi bir yöntemdir. Bu makalede, 13 ve 36 yaşında sfenokoanal polipli iki olguyu sunduk ve sfenokoanal polipli hastaların kliniğini, radyolojik bulgularını ve tedavisini gözden geçirdik. Anahtar Kelimeler : Sfenokoanal Polip, Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Antrokoanal Polip