KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 2

İŞİTSEL DEVAMLI-DURUMDA UYARIM YANITLARI VE KLİNİK KULLANIMI

Dr. Yezdan FIRAT1, Dr. Gonca SENNAROĞLU2, Dr. Erol BELGİN2
1Hacettepe Üniversitesi , KBB Anabilim Dalı, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Özel Öğrenci (İnönü Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, Malatya), ANKARA, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi , KBB Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı, ANKARA, Türkiye
İşitsel devamlı-durumda uyarım yanıtları (Auditory Steady-State Evoked Response; ASSR), objektif işitme ölçüm metodlarına son yıllarda eklenen bir test bataryasıdır. Saçlı deriye yerleştirilen elektrotlarla ölçüm yapılan, amplitüdü ve frekansı module edilmiş devamlı saf ses uyaran verilerek 250-8000 Hz arasında frekans spesifik ölçüm yapabilen, otomatik saf ses odyogram eğrisi oluşturarak işitme seviyesini gösteren objektif bir test bataryasıdır. Bu yazıda ASSR'nin tanımı, klik ve tone-burst ABR'ye (İşitsel beyin sapı yanıtları: Auditory brainstem responses) üstünlüğü, metod ve yöntemi anlatılmıştır. ASSR'nin klinik kullanımda uyanıklılık durumu ve sedasyondan etkilenimi, yaşın ASSR üzerine etkisi, yenidoğan işitme taramasında, bebek ve çocuklarda kullanımı, normal işitmede ASSR ile eşik tayini, erişkinlerde kullanımı, işitme kayıplı hastalarda eşik tayininde ve fonksiyonel kazancın belirlenmesinde kullanımı, retrokoklear patoloji varlığında ve otonörolojik hastalarda kullanımı anlatılmıştır. Anahtar Kelimeler : ASSR, ABR