KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 2

SARI TIRNAK SENDROMU

Dr. Erdinç AYDIN, Dr. Kübra AKMAN, Dr. Güzin AKKUZU, Dr. Babür AKKUZU, Dr. Levent Naci ÖZLÜOĞLU
Başkent Üniversitesi, KBB, Ankara, Türkiye Sarı tırnak sendromu, dermatoloji literatüründe daha sık anlatılan; ancak otolaringoloji pratiğinde sık karşılaşılmayan bir sendromdur. Klasik triadı; sarı tırnakların varlığı, lenfödem ve plevral effüzyondur. Etyolojisi henüz bilinmemektedir. Patofizyolojisinde; lenfatik drenaj bozukluğu ve buna bağlı gelişen lokal enfeksiyon ve inflamasyon sorumlu tutulmaktadır. Sendrom, farklı klinik tablolarda karşımıza çıkabilmektedir. Bu sendromda %25-83 oranında üst solunum yoluna ait patolojiler izlenebilmektedir. Sıklıkla da kronik rinosinüzit ile karşılaşılmaktadır. Çoğu zaman sinüzite ait bulgular hastalığın ilk bulguları olmaktadır. Bu nedenle kronik sinüzitle gelen hastalarda sarı tırnak sendromu akılda tutulmalı ve detaylı fizik muayene yapılmalıdır.

Bu yazıda, Dermatoloji Anabilim Dalı tarafından kliniğimize konsulte edilen 41 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. Hasta, sarı renkli tırnakları nedeniyle dermatoloji bölümünce takip edilirken, burun akıntısı, geniz akıntısı ve baş ağrısı olması nedeniyle bölümümüze yönlendirilmiştir. Çekilen bilgisayarlı sinüs tomografisinde pansinüzit saptanan hastaya antibiyotik tedavisi başlanmıştır. Takibinde sinüzit bulgularının gerilediği görülmüştür. Sarı tırnak sendromunda, sinüzit bulguları hastalığın ilk göstergesi olabilmektedir. Bu nedenle kronik pansinüziti olan hastalarda bu sendrom akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Sarı tırnak sendromu; sinüzit