KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 1

FORESTİER HASTALIĞI VE DİSFAJİ

Dr. Gaffar ASLAN1, Dr. Azmi HAMZAOĞLU2
1Florence Nightingale Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi , İstanbul, Türkiye
Diffüz idiyopatik iskelet hiperostozisi (Forestier hastalığı) paravertebral ligaman ve kasların enkondral ossifikasyonu sonucu gelişen yaygın spinal osteofit oluşumları ile karakterizedir. Forestier hastalığında, mekanik obstrüksiyona bağlı olarak gelişen disfaji, oldukça nadir görülür ve progresyon gösterir. Tedavi erken dönemde konservatiftir, ileri aşamada ise cerrahi olarak osteofitler eksize edilir. Bu makalede, C3-5 seviyesinde osteofitler nedeniyle farengeal pasajı daralan ve disfaji yakınması olan hasta sunulmuştur. Hastanın osteofitleri transservikal yaklaşım ile çıkarılmış ve disfajisi düzelmiştir. Anahtar Kelimeler : Disfaji, paravertebral osteofit