KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 4

BİR LARENGEAL AMİLOİDOZ OLGUSU

Dr. Giray AYNALİ1, Dr. Hasan YASAN1, Dr. Ömer AKKUS1, Dr. Harun DOĞRU1, Dr. Kayhan BAŞAK2
1S.D.Ü. Tıp Fakültesi, K.B.B., Isparta, Türkiye
2Isparta Devlet Hastanesi, Patoloji, Isparta, Türkiye
Amiloidoz sıklıkla sistemik olan fakat nadiren farklı organlarda lokal olarak da tutulum gösterebilen bir hastalıktır. Lokal olarak en sık tutulan organlar arasında görülen larenks, baş-boyunda tutulum açısından ilk sırada yer alır. Nadir bir durum olan larenks amiloidozunun tedavisinde cerrahi ve CO2 lazer kullanılmaktadır. Tedavi sonrasında rekürrens sıktır. Kliniğimize ara ara ortaya çıkan nefes darlığı ve ses kısıklığı şikayeti ile başvuran olgunun, sağ ariepiglottik plikasında 3x2 cm boyutlarında kitle tespit edildi. Lokal ve topikal anestezi altında alınan biyopsinin sonucu amiloidoz olarak rapor edildi. Operasyon öncesi yapılan değerlendirmede, biyopsi alınan ve 3x2 cm olan kitlenin küçülüp 1x1 cm boyutlarına gerilediği görüldü. Takipleri devam eden olgunun 3. ay kontrolündeki kitle boyutları 0.5x0.5 cm'dir. Sonuç olarak larengeal amiloidozda spontan regresyon olabilir. Anahtar Kelimeler : Amiloidoz, larenks, regresyon, larengeal neoplazm