KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 2

ERİŞKİNLERDE KOKLEER İMPLANT KOMPLİKASYONLARI

Tolga KANDOĞAN, MD;Levent OLGUN, MD;Gurol GULTEKIN, MD
İzmir Training and Research Hospital, Clinic of Otorhinolaryngology, İzmir, Turkey Bu çalışmanın amacı erişkin hastalarda kokleer implant komplikasyonlarının belirlenmesidir. Bunun için kokleer implantasyon yapılmış hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 1998 ile 2004 yılları arasında yaşları 21 ile 56 arasında değişen 69 kadın ve 34 erkek hastaya 105 kokleer implantasyon yapılmıştır. Cihazın çıkartılmasına sebebiyet veren ve yeni bir operasyonu gerektiren, ciddi bir tıbbi soruna veya fasiyel paraliziye yol açan ve hastanede yatış süresini uzatan komplikasyonlara major komplikasyonlar, kendiliğinden veya basit lokal veya ilaç tedavisi ile geçen komplikasyonlara da minör komplikasyonlar denilmiştir. Çalışmamızda 14 (13.33%) minör ve 4 (3.8%) major komplikasyona rastlanmıştır. En sık rastlanan minör komplikasyon ameliyat sonrası baş ağrısı (4.76%) dır. Bunu sersemlik hali, kusma ve baş dönmesi 3 (2.8%), yara enfeksiyonu1 (0.9%), nistagmus 1 (0.9%), seroma 1 (0.9%), rinoliquore 1 (0.9%), tat bozukluğu 1 (0.9%) ve hipertansiyon 1 (0.9%) takip etmiştir. En sık rastlanan majör komplikasyon ise fasiyel sinir parezisi veya paralizisi 2(1.9%) dir. Bunu peroperatuar kanama 1 (0.9%) ve implantın takılamaması 1 (0.9%) takip eder. Ameliyat edilen hiç bir hastamızda hayatı tehlikeye sokan bir komplikasyon görülmemiştir. Bu çalışma erişkinlerde kokleer implantasyonun güvenli bir ameliyat olduğunu ve komplikasyonlarında kabul edilebilir sınırlarda olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler : kokleer implantasyon, komplikasyon, erişkin