KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1

SİNÜZİT SONUCU GELİŞEN İNTRAORBİTAL APSE

Dr. Ali İhsan BEBEK1, Dr. Altan YILDIRIM1, Dr. Davud Vecdi ERSÖZ2, Dr. Tanfer KUNT1
1Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, KBB, Sivas, Türkiye
2Sivas Devlet Hastanesi, KBB, Sivas, Türkiye
İntraorbital apse sinüzitin kalıcı görme kaybı tehlikesi olan ciddi bir komplikasyonudur. 13 yaşındaki kız çocuğu 2 gündür devam eden sol göz kapaklarında şişlik, kızarıklık ve baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Paranazal bilgisayarlı tomografisinde bilateral etmoid ve frontal sinüzite eşlik eden sol intraorbital apse izlendi. Oftalmolojik muayenede hastanın görmesi ve fundus muayenesi normaldi. Eksternal yaklaşımla sol orbita süperomedialindeki apse drene edildi ve parenteral ampicillin sulbactam tedavisi verildi. Postoperatif 1. haftada hastanın şikayetleri düzeldi

Kontrol BT sinde pansinüzit bulguları devam eden hastaya fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi yapıldı. Postoperatif 6 ay takip edilen hastada başka bir semptom izlenmedi. Anahtar Kelimeler : İntraorbital apse, sinüzit