KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1

MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dr. Serkan YILDIRIM, Dr. Guniz Eker ULUÇAY, Dr. Mithat AKAN, Dr. Tayfun AKÖZ
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi, İstanbul, Türkiye Tümör rezeksiyonu, travma veya diğer nedenlere bağlı oluşan mandibula defektlerinin rekonstruksiyonu çoğu zaman baş boyun cerrahisi uygulamaları içinde uğraştırıcı bir konu olmuştur. Bu cerrahi uygulamalarda hedef fonksiyonel ve kozmetik açıdan en iyi sonuçları elde etmektir.

Kliniğimizde 1998-2003 yılları arasında 12’si tümör, 8’i travma nedenli olmak üzere 20 hastaya mandibula rekonstruksiyonu yapılmıştır. Bu hastaların 6’sında tek başına kemik defekti mevcut iken, 14’ünde yumuşak doku defekti de mevcut idi. Hastalarımızda rekonstruksiyon plağı, otogreft ve allogreft, serbest iliak krest kemik flebi, serbest fibula flebi ve “Kirschner” teli ile rekonstruksiyon uygulanmıştır.

Bu çalışmada çeşitli yöntemler ile mandibula rekonstruksiyonu yapılan 20 hastada kozmetik ve fonksiyonel açıdan karşılaştığımız problemler ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Mandibula rekonstruksiyonu, problemler, öneriler