KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 4

LENFOEPİTELYAL KİST: OLGU SUNUMU

Dr. İbrahim ÖZCAN, Dr. K. Murat ÖZCAN, Dr. Hüseyin DERE
Ankara Numune Hastanesi, 4. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Lateral lenfoepitelyal kistler veya brankiyal kistler, tek taraflı, genelde boyun lateral kısımlarında ve sternokleidomastoid kas önünde lokalize, çocukluk ve orta yaşlarda sık izlenen kitlelerdir. Oluşumu hakkında brankiyal yapıların inkomplet kapanması, lenf nodunda tükrük bezi inklüzyonu veya her iki durumun birlikte rol oynadığı iddia edilmektedir. Bu lezyonlar, oral kavitede en sık dil ve ağız tabanında olmak üzere yumuşak damak, anterior plika, retromolar bölge ve nadir olarak tonsiller fossada izlenmektedir. Ayırıcı tanıda; tüberküloz lenfadenit, lipoma, kistik higroma, metastatik tümörler, lenfoma, süpüratif lenfadenitler, hemanjiom, lenfanjiom, laringosel ve ranulanın dikkate alınması gerekir. Tedavisi, cerrahi eksizyondur. Bu makalede, 42 yaşında, 5 yıldır sağ tonsilde şişlik ve ağrı hikayesi bulunan sağ tonsiller fossa inferior kısmında, vallekulaya uzanan bir lenfoepitelyal kist olgusu sunuldu ve literatür gözden geçirildi. Anahtar Kelimeler : Lenfoepitelyal Kist, oral, tonsil