KBB-Forum 2002 , Cilt 1, Sayı 2

KBB DERGİCİLİĞİNDE KIRK YIL

Dr. Orhan YILMAZ
T.C. Ziraat Bankası Hastanesi
KBB Kliniği
Ülkemizde tıbbi periyodikler başlangıçta genel tıp dergileri şeklindeyken, sağlık biliminin gelişimine paralel olarak spesifik uzmanlık dalı dergiciliği hızla yaygınlaşmıştır. Kulak Burun Boğaz özelinde de uzmanlık dalı dergiciliği başlangıcı 1962 yılına uzanmaktadır. "Türk Otolarengoloji Arşivi" alanımızda ilk KBB uzmanlık dergisidir. Daha sonra başka dergiler de yayın yaşamına katılmıştır. Bunların bir bölümü bilimsel normlara uygunluk, gerçek hakemlilik, periodisiteye uyum, ulaşılabilirlik denetlenebilirlik, kaliteli yayınlar ve ulusal ya da uluslararası dizinlere alınma kriterleri gibi sorunlar nedeniyle kısa dönemler sonrasında ne yazık ki yaşamlarına son vermişlerdir. Yayın hayatına devam edebilen dergilerin de ayakta kalmasının ekonomik güçlükleri ve basılan derginin okuyucusuna ulaşması önemli bir sorun olarak karşımızda durmaya devam etmektedir.

Basılı dergideki yayıncılık sorunlarına ek olarak, çalışmasını topluma aktarmayı amaçlayan yazarlar için önemli sorunlar arasında da, basılı dergilerdeki makalelere ulaşmaktaki ve bütün yerli yayınlara ait düzenli bir ulusal arşivleme sisteminin olmayışı nedeniyle yerli yayınların kaynak gösterilmesindeki güçlükler sayılabilir. Akademik yaşam için uğraş veren genç meslektaş bunca zorluğun üstüne bir de yazısının yayınlanması için 1-2 yıl kadar da beklemeyi göze almak zorunda kalmaktadır. Bu süre, özellikle genç yazar için bitmek bilmez bir zaman olabilir.

Bu nedenlerle, basılı dergiye ulaşma ve yazı yayınlatma çeşitli zorlukları içinde barındırmaktadır. Ancak, şu anda sayfalarını okumakta olduğunuz elektronik KBB-BBC Dergisi KBB-Forum, bu tür sorunları yaşatmama iddiası ile yayın hayatındadır. Gelişen teknoloji ile birçok dergi online olarak sanal ortamda yer alırken makale yayınlanma aşamasındaki sorunların birçoğunu yine yaşamaktadır. Ancak KBB-Forum, işleyiş ve format olarak yazarına ve okuyucusuna minimum problemle sayfalarını açmaktadır. Öyle ki, bugünkü yapısı ile yazının dergiye ulaşması ile değerlendirilip sonuçlanması en çok birbuçuk-iki ay gibi bir sürede gerçekleşmektedir. Üstelik güç beğenir ve ayrıntılara önem veren editörlere ve danışmanlara rağmen.

KBB-Forum'da bilgi, okuyucusuna en kısa sürede ulaşmakta ve deyim yerindeyse eskimemektedir. Dağıtımda aksama ise sadece internete bağlanamamakla sınırlı olabilir. Okuyucu ilgi duyduğu yazıyı okumakta, hatta basıp saklayabilmektedir.

Sayfalarında bulunduğunuz KBB-Forum sadece hızlı sonuçlandıran dergi olarak değil, bir başka özelliği ile de dünya ölçütlerine göre de öndedir. Dünya'da da sayfalarında hareketli görüntülere yer veren ve interaktif Forum özelliği olan başka dergi yoktur. Ama bundan sonra olacağı ise kesin gibi.

Editörden başka en az iki danışman tarafından yazıları değerlendirilen dergide Uluslararası normlara uyma ve gerçek çift kör peer-review sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca bu konuda Ulakbim-Türk Tıp Dizini Komisyonunun onayı da alınmış bulunmaktadır.

Evet, ilk KBB dergisinden tam "kırk yıl sonra" bir başka KBB dergisi yayında. Bu dergi üstelik diğer tıp dallarından önce "Ülkemizin ilk elektronik dergisi" olma özelliğini de taşımaktadır. Ancak yine çok iyi olarak biliyoruz ki dergileri yaşatan siz okuyucular, yazarlar ve danışmanlardır.

Nice yeni bağlantılarda buluşmak dileğiyle.....