KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 4

SAMSUN VE ÇEVRESİNDE GÖRÜLEN TULAREMİ OLGULARI

Dr. Sinan ATMACA1, Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU2, Dr. Recep ÜNAL1, Dr. Atilla TEKAT1, Dr. Teoman ŞEŞEN1, Dr. Mehmet KOYUNCU1, Dr. Bünyamin ÇAKIL1, Dr. Asude ÜNAL1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi , Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi , Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı , Samsun, Türkiye
Tularemi, etkeni Francisella tularensis olan zoonotik bir hastalıktır. F. Tularensis gram-negatif, hareketsiz bir kokobasildir. Hastalığın bulaş yolları; kirli sular, kemirgenler, tavşan, kene, sivrisinek, kaplumbağa, koyun, inek, kuşlar ve geyik gibi hayvanlardır. Klinik olarak; ülseroglandüler, glandüler, okuloglandüler, orofarengeal, pulmoner ve tifoid formları görülür. Bu çalışmada; Ekim 2004-Mart 2005 tarihleri arasında hastanemiz KBB polikliniğine boyunda kitle yakınması ile başvuran ve tularemi tanısı alan 7 hastanın klinik seyri incelendi ve literatür gözden geçirildi. Anahtar Kelimeler : Tularemi, boyunda kitle