KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 4

TİROİD PAPİLLER KANSERİNİN SOLİTER KİSTİK LENF NODU METASTAZI

Dr. Ahmet Hakan BİRKENT, Dr. Serdar KARAHATAY, Dr. Timur AKÇAM, Dr. Mustafa GEREK, Dr. Sertaç YETİŞER
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Tiroid papiller kanserinin ilk veya tek bulgusu boyunda soliter kistik lenf nodu metastazı olabilir. Boyunda kistik kitle şikayeti ile başvurmuş olan 40 erkek (%85.1) ve 7 kadın (%14.9) toplam 47 olgunun tıbbi kayıtları gözden geçirilmiştir. Olguların histopatolojik incelemeleri 28 olguda (%59.6) brankiyal yarık kisti, 14 olguda (%29.8) tiroglossal duktus kisti ve 5 olguda (%10.6) tiroid papiller kanser metastazını ortaya koymuştur. Metastatik tüm olgulara ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulanmış olmasına rağmen sadece bir olgu preoperatif saptanabilmiştir. Bu nadir durumun akılda tutulması ve radyolojik bulguların dikkatle değerlendirilmesi boyunda soliter kistik kitlesi olan hastalarda yanlış tanıyı engelleyebilir. Anahtar Kelimeler : Tiroid papiller kanseri, metastaz, kist, lenf nodu